Czy istnieją utwory Mozarta, które jeszcze nigdy nie były wykonane? Owszem. Prawykonanie zrekonstruowanych przez Martina Ennisa Mozartowskich fug usłyszeliśmy na niedzielnym koncercie w Domu Uphagena.Martin Ennis jest pierwszym klawesynistą London Mozart Players, najdłużej działającej brytyjskiej orkiestry kameralnej; regularnie występuje również z Collegium Cartusianum (Köln). Współpracował z wieloma znakomitymi zespołami, jak Monteverdi Choir, Orkiestra Wieku Oświecenia, Polska Orkiestra Kameralna, z chórem Juilliard School czy nowojorska St Luke's Chamber Orchestra.

Dokonał wielu nagrań, również z londyńską Royal Philharmonic Orchestra, a jego kompozycje były wykonywane m.in. w katedrze Westminster i Royal Albert Hall. Martin Ennis prowadzi również działalność artystyczną jako dyrygent, ostatnio w tej roli wystąpił w na terenie Zakazanego Miasta w Beijing, prowadząc od klawesynu wykonanie Mesjasza.